Atmosfer Tabakaları

Atmosfer Tabakaları

Atmosfer Tabakaları; Atmosfer; Yerçekimininde etkisiyle dünyayı çevreleyen ve gazlardan oluşan bir örtüdür. Atmosferi çevreleyen bu gazlar genel olarak gezegenin yanardağ etkileriyle ortaya çıkar. Bu gazların %70'i azot %21'oksijen ve %1'lik kısmı ise diğer gazlar oluşturmaktadır. Atmosfer yeryüzündeki canlılar için bir koruyucu katmandır zararlı güneş ışınlarını yeryüzüne ulaşmadan emer ve uzay boşluğunun soğuğunun dünyaya ulaşmasına engel olmaktadır.

Atmosferin Tabakaları

Bu tabakayı oluşturan gazların yoğunluğu ve bileşenleri birbirinden farklı olduğu için herbiri birer katmandan oluşur. Atmosfer toplam 5 tabakadan oluşmaktadır.
  • Troposfer: Atmosferin yere değen en alt kısmıdır ve gaz yoğunluğu olarak en yoğun katmandır. Bu katmanın kalınlığı 16,17 km  bu kalınlık enlemlere göre değişmektedir 45°enlemlerinde 12 kilometre iken kutuplarda ise 9 ile 10 km arasındadır. Bu kalınlığın ekvatora ve kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni ise ekvatorda ısının hafifleyerek yükselmesi ve merkezkaç kuvvettinin etkin olması, kutuplarda ise ısının soğuyarak çökmesi ve merkezkaç kuvvetinin etkin olmamasıdır. Bu tabaka atmosferin en önemli tabakasıdır. Çünkü atmosferde bulunan gazların %70 ve su buharının tamamı bu katmanda bulunur. Bütün meterolojik olaylarda bu katmanda gelişir. Bu katman genellikle yerden yansıyan güneş ışınları ile ısınır ve doğal olarak en sıcak katmandır diyebiliriz. Yerden yükseldikçe her 200 metrede 1 derece azalır.
  • Stratosfer: Troposferden sonraki katmandır ve 50 km'ye kadar uzanır. Yatay hava hareketleri olan rüzgarlar bu katmanda görülür. Sadece rüzgarların bu tabakada oluşması da başka tabakalar ile stratosfer tabakası arasında bir taşınım olmamasına yol açar. Bu tabakada herhangi bir sıcaklık değişimi olmaz katmanın ısı derecesi -45'dir. Bu tabakada yerçekimi azaldığından cisimler gerçek ağırlığını kaybederler. Tabakanın üst kısmında ozan gazları bulunur ve bu gazlar güneş ışınlarının çekerek ısınmayı kolaylaştırmaktadır.
  • Mezosfer: Stratosferden sonra 50 km uzanır. İki kısımdan oluşur: Ozonosfer: Bu kısımda ozon gazları bulunur ve güneşten yeryüzünegelen ultraviyole ışınlarını tutar bu yüzden de canlılar için koruyucu bir katmandır. Kemosfer: Zararlı ışınların bir kısmı ise burada tutulur ayrıca bu kısımda gazlar iyonlarına ayrılmaya başlar.
  • Termosfer: Mezosferden sonra 400 km'ye uzanan tabakadır. Güneşe yakın olduğu için güneşışınları çok yoğun hissedilmektedir. Sıcaklık güneşin etkisiyle birlikle 200 ile 600 dereceye kadar çıkabilmektedir. Gazlar bu tabakada iyonlara tamamen ayrılır ve iyonlar arasındaki elektron alışverişi oldukça artar. Bu özellik sayesinde de habarleşme ve radyo dalgaları mükemmel iletilir.
  • Ekzosfer: Atmosfer Tabakalırının en üst kısmıdır. Azmiktarda hidrojen ve helyum atomlarından oluşur. Kesin olarak belirlenememekle birlikte yerden yüksekliği 10.000 km olduğu düşünülmektedir. Bu katmandan sonra ise uzay boşluğu başlamaktadır.  Uyduların gönderildiği katmandır ve yerçekimi tamamen yoktur ve gazlar çok azdır.
Atmosferin tabakaları ise yeryüzünün korunmasında önemli rol oynamaktadırlar.
Son Güncelleme : 23.04.2021 09:56:50
Atmosfer Tabakaları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Atmosfer Tabakaları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Atmosfer Tabakaları"
Bu konu şuan benim performans ödevim ve öğretmenin yapabildiğim kadar uzun olması gerektiğini belirtiyor. Bu konuları daha da açılmış bir şekilde nereden bulabilirim? Benim el yazım ile ödevimmin en az 16 sayfa çıkması gerekiyor.
Ismigül . 29.09.2018 20:29:17
CEVAP YAZ
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferdeki gaz oranları, Atmosfer dünyayı çevreleyen, çeşitli gazlardan ve su buharından oluşan, dünyayı uzaydan gelen zararlı ışınımlardan ve güneş rüzgarlarından koruyan tabakadır. Atmosfer tabakası farklı yüksekliklerde farklı bileşenlerden oluş...
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosferde bulunan gazlar, atmosferde bulunan su buharı ve gazların yaklaşık %75 'i troposfer katmanında bulunmaktadır. İklim açısından atmosferin alt katmanları daha büyük önem arz ettiği için stratosfer ve troposferin alt katmanlarının incelenmesi ...
Atmosfer Ve Hava Olayları
Atmosfer Ve Hava Olayları
Atmosfer Ve Hava Olayları, Yaşamış olduğumuz yeryüzünün etrafını bir gaz tabakasıyla saran atmosfer birçok hava olayının meydana gelmesinde etkilidir. Güneş ışınlarının tutulmasını ve havanın sıcaklığını dengelemesi bakımından atmosfer ve hava olayla...
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Kalınlığı, İlk insandan itibaren gökyüzüne bakan herkes yükseklerde neler olduğunu merak etmişler, antik filozoflardan itibaren atmosfer ile ilgili çeşitli bilimsel ve kozmik bilgiler elde edilmeye başlanmıştır. Atmosferin varlığına ilişki...
Atmosferin Özellikleri
Atmosferin Özellikleri
Atmosferin özellikleri, yer çekimin etkisiyle dünyayı çevreleyen gaz tabakasına atmosfer denmektedir. Atmosfer, güneşten gelen zararlı ışınları tutmakta; yaşam için gerekli olan gazları içerisinde barındırmakta; dünyanın aşırı ısınma veya soğumaların...
Atmosfer Oksijen Oranı
Atmosfer Oksijen Oranı
Atmosfer Oksijen Oranı, günümüzde dünya atmosferinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Atmosfer tabakasının kalan yüzde 78'i Azot, yüzde 0,9'u Argon, yüzde 0,03'ü karbondioksit ve yüzde 4' yakınını da su buharı ve iç gazlar (neon, helyum, kript...
Atmosfer Basıncı Kaç Bar
Atmosfer Basıncı Kaç Bar
Atmosfer Basıncı Kaç Bar, Atmosferi oluşturan gazlar ağırlıkları itibari ile cisimler üzerinde bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvetin adı Atmosfer Basıncı'dır. Atmosfer basıncının ölçümünde barometre kullanılmaktadır. 1013 milibar normal basınç olarak ka...
Dünya Atmosferi
Dünya Atmosferi
Dünya Atmosferi, Yerküreyi çepe çevre saran gaz tabakasına atmosfer adı verilmektedir. Dünyada yaşamın olabilmesi için gereken ortamı oluşturan bu tabaka canlıların solunum yapmasını, hava sıcaklığını ve hava olaylarının oluşmasını sağlamaktadır. Dün...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, Atmosfer bir çok gazın bir araya gelmesiyle oluşur. Bu gazların her birinin kendine has ağırlıkları vardır ve bu ağırlıklar cisimler üzerinde bir kuvvet yaratır bu kuvvete atmosfer basıncı denir.Atmosfer basıncı türleriAlçak hava b...
Atmosfer Katmanları
Atmosfer Katmanları
Atmosferin Katmanları, Atmosfer, yerçekiminin etkisi ile dünyayı çevreleyen buhar ve gaz tabakasına verilen addır. Atmosferi oluşturan gazların gidişindeki farklılık nedeniyle atmosfer çeşitli tabakalara ayrılmıştır. Atmosferdeki gazların %78'ini azo...
Atmosfer Ve Özellikleri
Atmosfer Ve Özellikleri
Atmosfer ve Özellikleri: Atmosfer dünyanın etrafını çevreleyen ve içinde birçok çeşit gaz bulunduran bir yapıdır. Atmosfer olmadan canlılığın oluşabilmesi veya devam etmesi mümkün değildir. Dünyamızı çevreleyip koruyan bu tabaka, güneşten gelen zarar...
Atmosfer Sıcaklık
Atmosfer Sıcaklık
Atmosfer Sıcaklık, Bilindiği üzere atmosfer yapısı gaz bulutundan oluşan ve dünyanın etrafını çepeçevre saran bir yapıya sahiptir. Bu yapının meteorolojik olaylar üzerinde doğrudan etkisi bulunup hava olaylarında etkin rol oynamaktadır. Bu sebepten ö...

 

Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosfer Ve Hava Olayları
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Özellikleri
Atmosfer Oksijen Oranı
Atmosfer Basıncı Kaç Bar
Dünya Atmosferi
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Katmanları
Atmosfer Ve Özellikleri
Atmosfer Sıcaklık
Atmosfer Ölçü Birimi
Atmosfer Tabakaları
Atmosferin Oluşumu
Atmosfer Ve Sıcaklık
9 Sınıf Atmosfer
Atmosfer
Atmosfer Nedir
Atmosfer Ve İklim
Atmosferin Faydaları
Popüler İçerik
Atmosfer Ölçü Birimi
Atmosfer Ölçü Birimi
Atmosfer ölçü birimi, atmosfer basıncını ifade eden bir birimdir. Yeryüzündeki havanın içindeki moleküllerin ağırlığı sebebi ile yeryüzündeki ve havad...
Atmosferin Oluşumu
Atmosferin Oluşumu
Atmosferin oluşumu, gezegenin etrafını küresel olarak saran gazlardan oluşan tabakaya atmosfer denmektedir. Bu gazlar yer çekimi sebebiyle yerin etraf...
Atmosfer Ve Sıcaklık
Atmosfer Ve Sıcaklık
Atmosfer Ve Sıcaklık, Atmosfer tabakası yoğun gaz bulutlarının yer aldığı ve dünyanın etrafını sardığı oldukça kapsamlı bir yapıya sahiptir. Bu gaz ta...
9 Sınıf Atmosfer
9 Sınıf Atmosfer
9 sınıf atmosfer, coğrafya dersinin temel konularından biridir. Dünya'nın uzaydan ayrılmasını sağlayan bir gaz tabakasına verilen addır. Dünya'ya fayd...
Atmosfer
Atmosfer
Atmosfer; Dünyamızın etrafını çevreleyen gaz ile buhar katmalarında oluşan ve yerçekiminin etkisiyle birlikte yeryüzüne yağmur, kar ya da dolu olarak ...
Atmosfer Nedir
Atmosfer Nedir
Atmosfer nedir, yerçekimi sayesinde dünyayı çepeçevre saran buhar ve gaz tabakalarına verilen isimdir. Atmosfer, gezegenin iç katmanlarındaki gazların...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosfer Ve Hava Olayları
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Özellikleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022